Privacy reglement

Privacy Regelement Nutrilicious

Doula Denise / Nutrilicious;

Van Hogendorpstraat 197-3, 1051CA Amsterdam;

Telefoonnummer: 0638310872, bereikbaar op werkdagen tussen 12.00 en 21.00 uur

E-mailadres: info@nutrilicious.nl

KvK-nummer: 65965892

Btw-identificatienummer: NL 002193074B64

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Om je als webwinkel goed van dienst te kunnen zijn hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Als je iets bij ons koopt hebben we een contractuele overeenkomst, wij moeten namelijk leveren en garantie geven. We hebben derhalve je persoonsgegevens nodig bij:

 • Het plaatsen van een order
 • Het bezorgen van een order
 • Het verwerken van retourneren en garantiegevallen
 • Contact via onze klantenservice

Ook bewaren we gegevens omdat er een wettelijke verplichting is, van de belastingdienst moeten we onze administratie 5 jaar bewaren bijvoorbeeld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om bovenstaande diensten te kunnen verlenen, verwerken zijn de volgende persoonsgegevens van jou:

 1. Indien je een bestelling plaatst: naam (voor- en achternaam), adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
 2. Indien je een contactformulier invult: naam (voor- en achternaam), e-mailadres en telefoonnummer
 3. Wanneer je onze site bezoekt: IP-adres
Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Wij delen je gegevens met partijen die noodzakelijk zijn om je goed van dienst te kunnen zijn. Hieronder volgt een lijst van bedrijven met wie we samenwerken om je zou goed mogelijk van dienst te kunnen zijn:

 1. WooCommerce. Dit is onze webwinkelsoftware. Hierin worden je gegevens opgeslagen. WooCommerce gebruikt je gegevens om je bestellingen te kunnen verwerken (levering, facturering en voorraadbeheer) en om technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
 2. WordPress. Dit is onze CMS en hostingpartij. Zij slaan eveneens gegevens op en hebben hier toegang toe om ons technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
 3. Mollie. Dit is onze payment provider, dat wil zeggen dat deze software het mogelijk maken dat je op onze website kunt betalen met iDeal en Paypal. Mollie slaat gegevens zoals je naam, emailadres, bestelnummer en het bankrekeningnummer waarmee je betaald hebt op. Ook hebben ze toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mollie is gecertificeerd CPSP.
 4. PayPal. Dit is eveneens een payment provider en via deze software kun je betalen met PayPal op onze website. PayPal slaat gegevens zoals je naam, emailadres en bestelnummer op. Ook hebben ze toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
 5. One.com. Dit is onze emailprovider. Als je een mailtje naar ons stuurt, wordt dat verwerkt door One.com. Om je goed te kunnen helpen (bijvoorbeeld om te kunnen terugzoeken wat ons antwoord was op je vraag van een paar maanden terug) bewaren we je mails zolang dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
 6. Google Analytics. Dit is een toepassing van Google die het mogelijk maakt analyses te maken van het gedrag van jou als bezoeker op onze site. Hierdoor kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op de behoefte die we kunnen analyseren aan de hand van Google Analytics. Met Google Analytics hebben we een zogeheten verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin zijn verklaren te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de binnen de EU geldende variant hierop.

Al deze samenwerkingspartners zijn verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Ook houden zij rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Als je dit bij ons aangeeft zullen wij al jouw persoonsgegevens in onze en door ons gebruikte systemen wissen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij ook dan nog facturen met je (persoons)gegevens bewaren voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

We doen ons uiterste best om zowel op technisch als organisatorisch vlak je gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Op technisch vlak houden wij ons aan de algemeen geaccepteerde veiligheidsvoorschriften.

Hoe lang slaan we je gegevens op?
 • We houden ons aan de bewaarplicht van de belasting, deze gegevens moeten wij verplicht 5 jaar bewaren
 • Natuurlijk kun je zelf vragen of wij je persoonsgegevens willen verwijderen

Na verwijdering zijn jouw gegevens niet meer toegankelijk voor ons.

Anonieme gegevens kunnen wij langer bewaren, bijvoorbeeld het bestelbedrag zodat we onze omzet over de jaren kunnen vergelijken en bijhouden.

Recht op het inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je je gegevens inzien, wijzigen of permanent verwijderen? Stuur dan een mail met je verzoek naar info@nutrilicious.nl. We zullen je aanvraag in behandeling nemen en binnen 30 dagen reageren. Noem het emailadres waarmee je geregistreerd bent, zodat we je om aanvullende gegevens kunnen vragen om zeker te weten dat jij het bent.

Belangrijk: na verwijdering ben je zelf verantwoordelijk bent voor het bewaren van je bestelgegevens en facturen, deze gegevens kun je nodig hebben in geval van garantie.

Klacht indienen en recht van bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je gegevens op een verkeerde manier gebruiken. Ook heb je in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Nutrilicious. In beide gevallen zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je klacht of bezwaar. Is je klacht of bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.